Ορισμένα πανεπιστήμια της χώρας μας συγκαταλέγονται στα κορυφαία διεθνώς και αυτό οφείλεται σε συλλογική προσπάθεια καθηγητών, φοιτητών και συνεργατών.

Ένα φωτεινό παράδειγμα Έλληνα επιστήμονα που, αψηφώντας τις όποιες οικονομικές ή γραφειοκρατικές δυσκολίες, κατάφερε με το ερευνητικό του έργο και μέσα από συλλογική προσπάθεια, να αναγνωριστεί ως πρώτος ερευνητής στον κόσμο στον τομέα της καρδιολογίας την τελευταία 20ετία, είναι ο καθηγητής καρδιολογίας, κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Με βάση επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical and Diagnostic Research, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ερευνητικό πεδίο της καρδιολογίας, ο καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης κατεγράφη ως ο κορυφαίος ερευνητής, με τις περισσότερες δημοσιεύσεις πρωτότυπης έρευνας παγκοσμίως, για την 20ετία 1993-2013.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, από την ίδια στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η χώρα από την οποία παρήχθη το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την πόλη της Βοστώνης να κατέχει την πρωτιά μεταξύ των πόλεων από τις οποίες προήλθαν οι περισσότερες έρευνες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Το γεγονός ότι η χώρα με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν κατάφερε να διακριθεί για τον σπουδαιότερο καρδιολόγο-ερευνητή, αλλά αντίθετα ένας Έλληνας ερευνητής καθιερώθηκε ως κορυφαίος, κάνει την διάκριση αυτήακόμα πιο σημαντική για την χώρα μας.